Laatste Nieuws

"Financieel kunnen we tegen een stootje"

 

De gemeente Rijswijk realiseerde vorig jaar diverse zaken en bereidde grote projecten voor als de komst van het Huis van de Stad. De financiën zijn op orde en de gemeente sluit 2016 af met een positief saldo van bijna twee miljoen euro. Dat staat in de Jaarrekening 2016, die het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.
 

Het college legt jaarlijks verantwoording af over de uitgaven. In 2016 bedroegen de inkomsten van de gemeente bijna 169 miljoen euro, waarvan 167 miljoen is uitgegeven aan grote thema's als openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, wonen, sport, cultuur, recreatie en het sociaal domein.

"Financieel kunnen we tegen een stootje"

Gerealiseerd

Naast voorbereidingen voor het Huis van de Stad, sprongen in 2016 de lancering van de Stadsvisie Rijswijk 2030 en voorbereidingen van het nieuwe parkeerbeleid het meest in het oog. Voorbeelden van gerealiseerde zaken zijn uitbreiding van het aantal buurtpreventieteams en oplevering van 260 woningen in Sion. Verder is een toekomstvisie opgesteld voor de Plaspoelder, zijn speelplekken opgeknapt en is de taalachterstand bij kwetsbare kinderen en ouders verkleind. Binnen het sociaal domein is fors geïnvesteerd in elf innovatieprojecten, die onder meer zorgen voor een sterkere sociale samenhang en laagdrempelige hulp.

Robuust

Wethouder Financiën Nicole Dierdorp is tevreden met de behaalde resultaten. "We hebben veel bereikt en onze financiële positie is robuust; we kunnen tegen een stootje. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het beheersen van financiële risico's. Ons huishoudboekje laat zien dat we daarin zijn geslaagd. Naast een aantal structurele zaken konden we in 2016 ook geld vrijmaken voor extra impulsuitgaven. Denk bijvoorbeeld aan de Happy Fit-campagne waarbij we Rijswijkers stimuleren om gezonder te leven."

De jaarrekening wordt op 4 juli besproken in de gemeenteraad.

Bekijk hier de volledige jaarrekening in een oogopslag.
Terug
zaterdag 20 mei 2017 07:20:55 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob