Laatste Nieuws

Strijp en Reijnerwatering open voor kleine boten

 

Er is heel veel over gesproken, maar nu is het officieel: het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten de Strijp en de Reijnerwatering onder voorwaarden open te stellen.
 

De voorwaarden hebben betrekking op de grootte van de boten, eenrichtingsverkeer en op het belang van de waternatuur in deze wateren.

De Strijp en de Reijnerwatering aan de westzijde van Rijswijk vormen een ecologische verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en in het Westland en Midden Delfland. Door de openstelling kunt u straks ook gemotoriseerd met kleine boten (vanwege geringe diepte en brughoogten) varen vanuit Den Haag langs Rijswijk naar het Westland.

Strijp en Reijnerwatering open voor kleine boten

Het Hoogheemraadschap heeft gekozen voor eenrichtingsverkeer, omdat de Strijp en de Reijnerwatering te smal en te onoverzichtelijk zijn om hier veilig en vlot langs elkaar te kunnen varen. Wanneer twee boten elkaar willen passeren varen ze vaak dicht tegen de oever en beschadigen ze de waterplanten. 

Gesloten periode

Om de waternatuur te sparen, worden de Strijp en de Reijnerwatering gesloten tussen 15 april en 15 juni. In deze periode is de waternatuur nog teer en jong. De gesloten periode is specifiek bedoeld voor de beschermende kraamkamerfunctie, die de waterplanten hebben voor jonge vis. Vanaf half juni kan de waternatuur wel tegen een stootje. 

Proefperiode

De afgelopen jaren is er diverse malen verzocht om de Strijp voor gemotoriseerd vaarverkeer open te stellen. Deze verzoeken kwamen van vaarrecreanten, gemeenten en van leden van het algemeen bestuur van Delfland.

De openstelling vanaf half juni is voor een proefperiode van twee jaar. Gedurende de twee jaar gaat het Hoogheemraadschap monitoren wat de effecten zijn op de waternatuur. De gesloten periode gaat ook gelden voor rondvaartboten.

Wethouder Ronald van der Meij is blij met de proefperiode: “Op deze wijze toetsen we de tegenstrijdige gebruiksfuncties van natuur en recreatie. Ik roep iedereen op die straks gaat varen over de Strijp en de Reijnerwatering dit rustig te doen en met respect voor de aanwezige natuur”.
Terug
donderdag 18 mei 2017 08:21:19 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob